Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022

IRG 2022

23 września 2022

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe - bud. E

Cel

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania a także wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i kierowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Panele tematyczne

{{ panel }}

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Smart Economy & Industry

{{ lecturer.title }}
{{ lecturer.name }}

{{ selectedLecturer.name }}

Obszary tematyczne

{{ area }}

Organizator

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Współorganizatorzy

Minister Edukacji i Nauki

Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, JM Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Komitet programowy

Prof. {{ member.name }}
{{ universities[member.university].name }}

Komitet organizacyjny

{{ person.role }} {{ person.name }}

Partnerzy konferencji

{{ partner.name }}
{{ partner.patron }}

Sponsorzy

{{ sponsor.name }}

Patronat medialny

{{ patron.name }}

Ważne informacje

  • udział w konferencji jest bezpłatny
  • prace można zgłaszać w języku polskim lub angielskim
  • prace przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi są bezpłatne

Ważne daty

  • zgłoszenie uczestnictwa ze streszczeniem referatu do 30 czerwca 2022
  • przesłanie pełnego tekstu publikacji do 15 sierpnia 2022
  • ogłoszenie i rozesłanie programu konferencji do 31 sierpnia 2022

Informacje organizacyjne

  • formularz zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać za pomocą strony lub mailowo (formularz zgłoszenia uczestnictwa przesłać na adres irg2022@collegiumwitelona.pl)
  • prace, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane jako rozdziały (20 pkt. za rozdział) w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo PTE Oddział w Poznaniu (lista I MEiN wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 80 pkt. za monografię); wszystkie przesłane prace muszą spełniać wymogi edytorskie
  • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w czasopiśmie Technologia i Automatyzacja Montażu wydawanym przez Wydawnictwo SIGMA NOT – 40 pkt. za publikację; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie
  • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Materials - Advanced Material, Machinability & Intelligent Future Manufacturing Systems – 140 pkt. wg. listy MEN, IF - 3,748 pkt.; praca musi spełniać określone wymagania. W tym przypadku: zgłoszenie referatu do 15 sierpnia 2022; pełny tekst należy przesłać do 20 listopada 2022 za pośrednictwem platformy MDPI; publikowanie zgodnie z cennikiem MDPI.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Formularz przesłany
Innowacyjne rozwiązania w gospodarce
Smart Economy & Smart Industry 2022
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe - bud. E
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5A, bud. C